کلاغ پر بازی
عزیزجمعه های عشق وآزادی کلاغ پربازی باتوعالمی داره....
 
 
دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 :: 16:02 ::  نویسنده : مانی ا

 کنار خروجی متر، 2 مرد!

مرد؟

نه

کنار خروجی مترو ، 2 ...!

رو به زنی که میشناختند شاید : چند؟

و زن: جلو جمعیت ؟!

و آن 2 خنده نکره ای کردند : اوه اوه جمعیت !؟

و زن: همون...

و آن 2 : همون 20 تومن؟


و ما دور شدیم !

ولی صدای خنده نحس آن دو و صدای زن تو گوشمه !


  موضوعات
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 85856
تقویم رو میزی


                    
 
 
 
قالب وبلاگ