کلاغ پر بازی
عزیزجمعه های عشق وآزادی کلاغ پربازی باتوعالمی داره....
 
 
سه‌شنبه 20 اردیبهشت 1390 :: 19:26 ::  نویسنده : مانی ا

مسیج اومده که جهان سوم جاییه که برای اینکه بخوای بسازیش باید خونتو ویران کنی!

ولی هر چی فکر میکنم میبینم جهان دیگری باید تو کار باشه !


ایران... جایی شده که روزی یک نامه از زندان به بیرون میاد که طاقت خوندن ندارم!

ایران ... جایی شده که روزی خبر از اعدام می دهند و باورش سخته!

ایران... جایی شده که صبح که از خواب بیدار میشم دوست دارم شب بود می خوابیدم!

ایران... جایی شده که از پلیس می ترسم وقتی از کنارم رد میشه !

ایران... جایی شده که از حراست اداراتش می ترسم وقتی وارد میشم!

ایران ... جایی شده که به دیدن گدا عادت کردم ولی به دیدن غم یک مرد عادت نکردم !

ایران... جایی شده که اول صبح ایمیلها چک میشند و بعد دیگه هیچ !

ایران... جایی نیست دیگه ، یه سطح رو نقشه که میخوان نقطه نقطه بشه !


اگر ایران به جز ویران سرا نیست

من این ویران سرا را دوست دارم

اگر آب و هوایش نیست دلکش

من این آب و هوا را دوست دارم

تمام عالم از آن شما باد 

من این یک تکه جا را دوست دارم

من این یک تکه جا را دوست دارم  

خدا

دوست دارم

دوست دارم


دیگه ندارم

طاقت موندن 

من این شهر را رها میکنم از درد شبونم 

دل موطن مرده ز بیداد زمونم


 

های های های های

های های های های  

سرم روی تن من نباشه

گر که بیگانه بشه هموطن من

های های های های

های های های های  

سرم روی تن من نباشه

گر که بیگانه بشه هموطن من 

 

اگر خاک من از دست بره  

جایی ندارم  

دلم میمیره از غصه

دیگه نایی ندارم

به جز نام تو ای نام وطن، ای موطن من  

دگر بروی لبهای خود آوایی ندارم  

ایران ایران  

ایران ایران  

سرم روی تن من

نباشه گر بیگانه بشه هموطن من  

ایران ایران  

ایران ایران  

سرم روی تن من

نباشه گر بیگانه بشه هموطن منموضوعات
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 85856
تقویم رو میزی


                    
 
 
 
قالب وبلاگ