کلاغ پر بازی
عزیزجمعه های عشق وآزادی کلاغ پربازی باتوعالمی داره....
 
 
سه‌شنبه 29 شهریور 1390 :: 15:28 ::  نویسنده : مانی ا
میشه دولت به ملت یار گردد                   نگو هر گز نمیشه های های 

باهل مملکت غمخوار گردد                     نگو هرگز نمیشه های های 

شبیه  نادر    افشار   گردد                     نگو هر گز نمیشه های های 

نگو هرگز نمیشه های های                    سیاه قرمز نمیشه های های 

میشه گرگی به گله آشنا شه                    نگو هر گز نمیشه های های 

میشه شیطان به شکل اولیا شه                نگو هرگز نمیشه های های 

میشه شهوتچرانی رهنما شه                   نگو هرگز نمیشه های های

نگو هر گز نمیشه های های                  سیاه قرمز نمیشه های های 

بیا شاها صفا کن جان مولا                   نگو هر گز نمیشه های های

رعیت را رها کن جان مولا                  نگو هرگز نمیشه های های 

بما خوب تا کن جان مولا                      نگو هرگز نمیشه های های 

نمد شولا نمیشه های های                     جان مولا نمیشه های های 

میشه ایران ویران گردد آباد                  نگو هرگز نمیشه های های 

کمی روزنامه چی گردد آزاد                 نگو هرگز نمیشه های های 

یارو راضی نمیشه های های                پشه دولت نمیشه های های 

میشه ما خفتگان بیدارگردیم                  نگو هر گز نمیشه های های 

چو ژاپن شهره در اقطار گردیم             نگو هر گز نمیشه های های 

چو آمریکاییان هشیار گردیم                 نگو هر گز نمیشه های های 

نگو هر گز نمیشه های های                 سیاه قرمز نمیشه های های


نسیم شمال

 موضوعات
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 85856
تقویم رو میزی


                    
 
 
 
قالب وبلاگ