کلاغ پر بازی
عزیزجمعه های عشق وآزادی کلاغ پربازی باتوعالمی داره....
 
 
سه‌شنبه 4 مهر 1391 :: 01:07 ::  نویسنده : مانی ا

آقای پلیس! دوبار دزدی شده !

یکبار حدود دوسال پیش(اردیبهشت 89).. ولی من ساده بودم !

ایا جرمی به اسم سوءاستفاده هم دارید ؟ سوءاستفاده از اعتماد ...


و یکبار امسال... نمیدونم چند ماه پیش... همه اش را امروز فهمیدم ... ناراحت نیستم!

نه 

ناراحت نیستم ! سرم درد میکنه ... همین!


آقای پلیس ! به نظر شما انگیزه ادمها از دزدی میتونه دلبسته شدن بیشتر باشه ؟!

من که فکر نمیکنم.

ابراز نگرانی کرده ... گفته که میخواسته زودتر بگه !


راستی

آقای پلیس! میخواین بدونین چطور  فهمیدم؟

 خودش گفت ... یعنی من عصر رسیدم از دانشگاه ... دیدم یه فایل فرستاده ... 6 صفحه بود!

راستی آقای پلیس ! شما بدون دست خط چطور شناسایی میکنید؟


آقای پلیس! دزدی شده ... و من نفهمیدم ...


آقای پلیس... چی میشه که یه ادم هم میتونه دزد باشه و هم دوست ؟ 


آقای پلیس دزدی شده...

 ذهن من دزدیده شده... گفته که برای اولی پسوردش اسون بوده... البته گفته که  میلم را چک نکرده !!! دومی را نگفته ! 


شما ماموری دارید که مواظب نوشته های من باشه ؟

من احساس امنیت ... 


راستی

تا حالا سابقه داشته که کسی 2 سال ...

شاید 

اینجا 

همه چیز سابقه داره ... حتی سادگی من !

البته نوشته که نگرانه سادگی من هم هست ! گفته که گول میخورم! گفته که ...

آقای پلیس؟ به نظر شما من دو سال پیش هم گول خوردم ؟ به نظر شما فقط از ادمهای ساده دزدی میشه یا باید اعتماد هم کرد؟


من فکر میکنم اعتماد ...


آقای پلیس! شما قرص هم دارید؟ سرم درد گرفته فقط ... ناراحت نیستم ! 

موضوعات
صفحات وبلاگ
آمار وبلاگ
تعداد بازدیدکنندگان: 85856
تقویم رو میزی


                    
 
 
 
قالب وبلاگ